Kontakt

Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii Biskupiej

ul. św. Jana Pawła II 1 58-100 Świdnica

tel. (74)8564413

duszpasterstwo@diecezja.swidnica.pl