Wydarzenie

Gra terenowa o Janie Pawle II

Witajcie!

Każdy z Was jest chrześcijaninem, coraz mniej pamiętamy św. Jana Pawła II i Jego nauczanie. Dlatego to zaproszenie do „Gry o życie”. Ma ona za zadanie propagowanie wartości życia, i nauczania świętego. Będziecie śledzić życie św. Papieża, oraz przyglądać się nauczaniu dotyczącego życia. Odwiedzicie dziesięć stacji, z których każda dotyczy kolejnego etapu życia. Wszystkie drużyny wykonują te same zadania, każda jednak zaczyna grę z opóźnieniem 5 minutowym i zaznacza odpowiedzi na karcie. „Gra o życie” powstała jako element Diecezjalnych Dni Papieskich w diecezji świdnickiej, skierowana jest ona do młodzieży wraz ze swoimi opiekunami. Są dwa warianty tejże gry. Wariant Świdnicki – odbędzie się w Świdnicy 14 maja, wariant rejonowy – jako propozycja do zrobienia w rejonach, dekanatach itp. Celem gry jest pobudzenie uczestników do refleksji nad postacią św. Jana Pawła II, oraz Jego nauczania dotyczącego obrony i kultury życia. Scenariusz opisany na kolejnych stronach powstał na podstawie życiorysu świętego, jak również nauczania dotyczącego tematu przewodniego. Gra została przygotowana przez młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Świdnickiej.

Uczestnicy

W grze wziąć udział może 10 zespołów. Najlepiej, aby każdy z nich liczył równą liczbę osób: ok. 4-6. W grupie młodzieży może wziąć udział także opiekun (ksiądz, siostra, czy katecheta). Zespołowi zostanie przypisany KOLOR który będzie także na karcie odpowiedzi.

Czas trwania

Pokonanie trasy gry wymaga ok. 2 h. Ponieważ zadania zawierają elementy warsztatu, rozmowy itp., warto mieć margines czasowy, pozwalający na wydłużenie poszczególnych stacji, jeśli drużyny czują taką potrzebę.

Miejsce

Gra będzie zorganizowana w Świdnicy, rozpocznie się pod katedrą na placu św. Jana Pawła II i trasa będzie biegła w kierunku parafii MB Królowej Polski na Osiedlu Młodych. W wariantach rejonowych wg uznania organizatora rejonu. Ważne, aby poszczególne stacje były od siebie na tyle odseparowane, aby drużyny nie przeszkadzały sobie wzajemnie. Szczegółowe wymagania co do przestrzeni do wykonywania zadania oraz niezbędnego wyposażenia opisane są przy każdej ze stacji gry.

Obsługa gry

Do przeprowadzenia każdego z 10 punktów potrzebna jest co najmniej jedna osoba. Jeśli gra jest rozgrywana na punkty, obsługa każdego punktu ma odpowiedni formularz, w którym zapisuje wyniki kolejnych zespołów.

Ilu zwycięzców?

Kwestia tego, ilu w grze powinno być zwycięzców, i czy w ogóle powinna mieć charakter konkursu była dla nas istotnym dylematem. Ważniejsze od miejsca, jest wzięcie udziału, propagowanie kultury życia, wartości życia. Nagrody są przewidziane dla wszystkich uczestników. Nagrodą jest również wzięcie udziału w koncercie.

Rozpoczęcie gry

Na początku gry każda drużyna otrzymuje list powitalny oraz swoją kartę odpowiedzi do gry, na której uzupełnia nazwę drużyny i jest uzupełniony kolor, a także czas wyjścia. Na każdej karcie oznaczony jest numer zadania. Oprócz karty i listu można drużynom wręczyć też mapki z zaznaczonymi punktami gry, aby sami dotarli do odpowiedniej stacji. Drużyny rozpoczynają grę z jednego miejsca w odstępstwie 5 minut każda. Czas wyjścia jest zapisywany na karcie odpowiedzi. I karcie organizatora.

Wykonywanie zadań

Przy opisie każdego zadania znajduje się wprowadzenie. Może ono być przekazywane uczniom w wersji drukowanej lub (zalecane) opowiadane ustnie przez prowadzącego daną stację.

Zaliczanie zadań

Gdy drużyna wykona zadanie, osoba obsługująca dany punkt potwierdza to podpisem w polu odpowiadającemu numerowi zadania.

Powodzenia!

UWAGA: Jeśli dotrzecie na kolejną stację zanim opuści ją poprzednia drużyna, nie przeszkadzajcie jej w ukończeniu zadania i stosujcie się do poleceń obsługującego stację!
Zobacz także
Modlitwa o ustanie pandemii Covid19
Sudeckie Forum Inicjatyw