Konkurs

XV Diecezjalny Konkurs Plastyczny „JAN PAWEŁ II”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy

Tematyka prac plastycznych: „Rodzina”

Motto:

Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie”. Jan Paweł II [Homilia we Wrocławiu, 1983 r.]

Regulamin konkursu:

Cele:

 • Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich i duchowych.
 • Przekazywanie i utrwalanie wiedzy o życiu i działalności Papieża Jana Pawła II.
 • Przedstawienie w pracach plastycznych sylwetki Papieża Polaka .
 • Prezentowanie prac plastycznych dzieci i młodzieży, promowanie twórczości plastycznej.

Do uczestników konkursu:

Wykonajcie ilustrację przedstawiającą rodzinę Karola Wojtyły, sceny z jego dzieciństwa ,dom rodzinny Papieża, lub swoją rodzinę podczas uroczystości rodzinnych lub kościelnych. Czekamy na wasze prace plastyczne, wykonane samodzielnie, w różnych technikach malarskich, rysunkowych i graficznych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i średnich, oraz innych placówek oświatowych.
 2. Na konkurs może wpłynąć 25 prac od jednego nauczyciela.
 3. Można zgłaszać prace indywidualnie.
 4. Format prac: A4, A3.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania i drukowania prac.
 6. Prace powinny być opisane w następujący sposób:
Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………… Wiek autora: ………………………………………………………… Nazwa, adres i telefon/ email szkoły lub placówki: ………………………………………………………… Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana: …………………………………………………………
 1. Prace należy dostarczyć do Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2 , tel. 74-8513330 do 10 maja 2021 r.
 2. Podsumowanie konkursu i wystawa online odbędzie się podczas obchodów Dni Papieskich w Diecezji Świdnickiej 2021.
Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej MDK: WWW.mdkswidnica.pl
Koordynator konkursu: Joanna Waksmundzka, MDK Świdnica

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu jest: Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy.
Zobacz także
Konkurs fotograficzny „Pokaż nam kościelne mury blisko natury”
X Ogólnopolski konkurs multimedialny o Janie Pawle II dla szkół ponadpodstawowych