Konkurs

XV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Jana Pawła II

Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy wśród nich jeden: nasz własny. Zagłębia się w myśli pokoleń i ziemię naszą opływa I staje się dachem domu, W którym jesteśmy razem…” Jan Paweł II

Regulamin

Cele konkursu

 • Popularyzacja poezji i prozy Jana Pawła II
 • Promowanie autorskich prezentacji i twórczości literackiej oraz wokalno-muzycznej o Janie Pawle II, a także wykorzystanie jego tekstów do tworzenia utworów poezji śpiewanej
 • Pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka ojczystego
 • Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania uzdolnień recytatorskich i literackich oraz muzyczno- wokalnych,

​Założenia organizacyjne

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z województwa dolnośląskiego
 • uczestnicy występują w kategoriach:
kat. I – kl. IV-VI, kat. II – kl. VII-VIII, kat. III – szkoły średnie, kat. IV – utwór muzyczny (poezja śpiewana) – bez względu na wiek wykonawcy.
 1. Każda placówka może delegować do 3 recytatorów – wykonawców (z każdej kategorii)
 2. Każdy uczestnik recytuje jeden utwór (wiersz lub prozę) albo prezentuje utwór muzyczno-wokalny (mile widziane utwory literackie i kompozycje muzyczne własnego autorstwa). Czas wykonania utworu nie może przekraczać: recytacja (2 minuty) i poezja śpiewana (3 minuty). Wykonawca może startować tylko w jednej wybranej kategorii.
 3. Uczestnik konkursu nie może recytować/śpiewać tego samego utworu nagrodzonego we wcześniejszych edycjach konkursu.
 4. Kartę zgłoszenia czytelnie wypełnioną wraz z nagraną recytacją prosimy przesłać do 10.05.2021 r. na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury, dzialimprez@mdk.swidnica.pl. Recytacje zgłoszone po terminie nie będą oceniane. Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.
 5. Ocena: recytacje oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów posługując się następującymi kryteriami: dykcja, dobór repertuaru, interpretacja tekstu, ogólne wrażenie artystyczne, nowatorskie aranżacje i teksty, własna twórczość literacka i wokalna.
 6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Dodatkowe informacje

 • Protokół pokonkursowy zostanie podany na stronie www.mdk.swidnica.pl. w dniu 17 maja 2021r.
 • Nagrodzone recytacje wezmą udział w prezentacji multimedialnej online
 • Z uwagi na sytuacje epidemiczną nagrody będzie można odebrać osobiście od 18 do 31 maja 2021 r. w MDK ul. Nauczycielska 2 (więcej informacji w późniejszym terminie na stronie MDK)

Karta Zgłoszenia – Arka 2021

1. Imię i nazwisko recytatora: ………………………………………………………………………….
2. Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………….
Tel. Kontaktowy: ………………………………………………………………………….
3. Tytuł utworu: …………………………………………………………………………. 4. Autor utworu: …………………………………………………………………………. 5. Kategoria I / II / III : …………………………………………………………………………. 6. Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………………. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) PODPIS: ………………………………………………………………………….

Karta Zgłoszenia Arka 2021 – poezja śpiewana

1. Imię i nazwisko wykonawcy: …………………………………………………………………………. 2. Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………. Tel. Kontaktowy: …………………………………………………………………………. 3. Tytuł utworu: …………………………………………………………………………. 4. Autor utworu: …………………………………………………………………………. 5. Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………………………. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) PODPIS: ………………………………………………………………………….

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu jest: Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny przygotowanych prezentacji, sporządzenia protokołu, dyplomów na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia i oświadczeniu Laureata jest warunkiem koniecznym, aby wziąć udział w Konkursie.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Zobacz także
Konkurs fotograficzny „Pokaż nam kościelne mury blisko natury”
Konkurs na 101 rocznicę urodzin Jana Pawła II „A siły Ducha są w człowieku”