Konkurs

Konkurs na 101 rocznicę urodzin Jana Pawła II „A siły Ducha są w człowieku”

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób dorosłych, zamieszkałych w Diecezji Świdnickiej. Organizatorem
  konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział w Wałbrzychu.
 2. Podzielony jest na dwie części – literacką i plastyczną
 3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę w formacie jpg w przypadku konkursu plastycznego
  lub doc w przypadku konkursu literackiego.
 4. Do pracy musi być załączone oświadczenie również w formie elektronicznej, podpisane odręcznie
  dotyczące RODO oraz praw autorskich. Oświadczenie będzie umieszczone na
  https://www.facebook.com/Katolickie-Stowarzyszenie-Civitas-Christiana-w-Wałbrzychu od 12 Maja 2021
 5. KONKURS LITERACKI
  Praca może być napisana w formie utworu poetyckiego lub opowiadania. Nie może zawierać treści :
  wulgarnych, promujących nienawiść. Musi dotyczyć tematu konkursu. Maksymalnie dwie strony
  maszynopisu. Utwór musi być własnością startującego w konkursie.
 6. KONKURS PLASTYCZNY
  Praca w formie ilustracji przesłania zawartego w tytule. Forma graficzna, czarno- biała.
  Praca nie może być kopią dzieła innego autora, musi być własnością startującego w konkursie.
  Preferowany format nadesłanego zdjęcia 2500×3500 pikseli, 72 dpi maksymalnie 1,5 MB
 7. Prace wraz z podpisanymi oświadczeniami należy przesłać na adres konkurscivitas@op.pl do dnia 30
  lipca 2021r.
 8. W przypadku prac plastycznych organizator zastrzega sobie aby prace nagrodzone zostały
  przywiezione na uroczystość wręczenia nagród celem wyeksponowania na uroczystości. Planowany
  termin ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagród 17 sierpnia 2021 jeśli sytuacja epidemiczna w
  kraju na to pozwoli( organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu, jeśli będą w tym czasie
  wprowadzone dodatkowe obostrzenia).
 9. Organizator przewiduje dla zwycięzców konkursu atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
  W każdej z kategorii przewidziane są trzy miejsca oraz wyróżnienia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac plastycznych oraz utworów
  literackich w mediach społecznościowych „Civitas Christiana”, na e-civitas.pl oraz w innych mediach w
  ramach promowania zwycięzców konkursu.
Zobacz także
XV Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Jana Pawła II
X Ogólnopolski konkurs multimedialny o Janie Pawle II dla szkół ponadpodstawowych